Wattführung im Weltnaturerbe

30. Juni, 13:00 - 15:00

Wattführung im Weltnaturerbe

2. Juli, 14:30 - 16:30

Wattführung im Weltnaturerbe

3. Juli, 15:30 - 17:30

Dünenwanderung

4. Juli, 11:00 - 13:30

Vortrag: Vogelparadies Wattenmeer

4. Juli, 18:15 - 19:15

Wattführung im Weltnaturerbe

5. Juli, 17:30 - 19:30

Wattführung im Weltnaturerbe

9. Juli, 9:00 - 11:00

Wattführung im Weltnaturerbe

10. Juli, 9:30 - 11:30

Dünenwanderung

11. Juli, 14:00 - 16:30

Wattführung im Weltnaturerbe

12. Juli, 10:30 - 12:30

Die Seenotretter

12. Juli, 17:00 - 18:30

Austernwanderung: Austern auf Sylt

13. Juli, 10:45 - 14:15

Wattführung im Weltnaturerbe

14. Juli, 11:30 - 13:30

Wind, Wellen und Wale

14. Juli, 13:30 - 16:00

Wattführung im Weltnaturerbe

16. Juli, 13:00 - 15:00

Wattführung im Weltnaturerbe

17. Juli, 13:30 - 15:30

Dünenwanderung

18. Juli, 11:00 - 13:30

Austernwanderung: Austern auf Sylt

18. Juli, 14:30 - 18:00

Wattführung im Weltnaturerbe

19. Juli, 16:00 - 18:00

Austernwanderung: Austern auf Sylt

20. Juli, 17:00 - 20:30

Wattführung im Weltnaturerbe

24. Juli, 9:30 - 11:30

Dünenwanderung

25. Juli, 14:00 - 16:30

Wattführung im Weltnaturerbe

26. Juli, 10:30 - 12:30

Die Seenotretter

26. Juli, 17:00 - 18:30

Austernwanderung: Austern auf Sylt

27. Juli, 11:00 - 14:30

Wattführung im Weltnaturerbe

28. Juli, 12:00 - 14:00

Wind, Wellen und Wale

28. Juli, 13:30 - 16:00

Wattführung im Weltnaturerbe

30. Juli, 13:00 - 15:00

Wattführung im Weltnaturerbe

31. Juli, 14:00 - 16:00

Dünenwanderung

1. August, 11:00 - 13:30

Austernwanderung: Austern auf Sylt

1. August, 14:30 - 18:00

Wattführung im Weltnaturerbe

2. August, 16:00 - 18:00

Austernwanderung: Austern auf Sylt

3. August, 16:45 - 20:15

Wattführung im Weltnaturerbe

4. August, 18:00 - 20:00

Wattführung im Weltnaturerbe

7. August, 9:00 - 11:00

Austernwanderung: Austern auf Sylt

8. August, 8:45 - 12:15

Dünenwanderung

8. August, 14:00 - 16:30

Wattführung im Weltnaturerbe

9. August, 9:30 - 11:30

Die Seenotretter

9. August, 17:00 - 18:30

Austernwanderung: Austern auf Sylt

10. August, 10:00 - 13:30

Wattführung im Weltnatuererbe

11. August, 10:30 - 12:30

Wind, Wellen und Wale

11. August, 13:30 - 16:00

Wattführung im Weltnaturerbe

13. August, 12:00 - 14:00

Wattführung im Weltnatuererbe

14. August, 12:30 - 14:30

Dünenwanderung

15. August, 11:00 - 13:30

Austernwanderung: Austern auf Sylt

15. August, 13:00 - 16:30

Wattführung im Weltnaturerbe

16. August, 14:30 - 16:30

Austernwanderung: Austern auf Sylt

17. August, 15:00 - 18:30

Wattführung im Weltnaturerbe

18. August, 17:00 - 19:00

Green Screen – sh:z Publikumspreis

18. August, 19:00 - 22:00

Wattführung im Weltnaturerbe

21. August, 8:30 - 10:30

Austernwanderung: Austern auf Sylt

22. August, 8:45 - 12:15

Dünenwanderung

22. August, 14:00 - 16:30

Wattführung im Weltnaturerbe

23. August, 9:30 - 11:30

Die Seenotretter

23. August, 17:00 - 18:30

Austernwanderung: Austern auf Sylt

24. August, 10:00 - 13:30

Wattführung im Weltnaturerbe

25. August, 11:00 - 13:00

Wind, Wellen und Wale

25. August, 13:30 - 16:00

Wattführung im Weltnaturerbe

27. August, 12:00 - 14:00

Wattführung im Weltnaturerbe

28. August, 12:30 - 14:30

Dünenwanderung

29. August, 11:00 - 13:30

Austernwanderung: Austern auf Sylt

29. August, 12:45 - 16:15

Wattführung im Weltnaturerbe

30. August, 14:00 - 16:00

Austernwanderung: Austern auf Sylt

31. August, 14:30 - 18:00

Wattführung im Weltnaturerbe

1. September, 16:00 - 18:00

Wattführung im Weltnaturerbe

3. September, 18:30 - 20:30

Dünenwanderung

5. September, 14:00 - 16:30

Wattführung im Weltnaturerbe

6. September, 9:00 - 11:00

Die Seenotretter

6. September, 17:00 - 18:30

Austernwanderung: Austern auf Sylt

7. September, 10:00 - 13:30

Wattführung im Weltnaturerbe

8. September, 10:00 - 12:00

Wind, Wellen und Wale

8. September, 13:30 - 16:00

Wattführung im Weltnaturerbe

10. September, 11:00 - 13:00

Wattführung im Weltnaturerbe

11. September, 12:00 - 14:00

Dünenwanderung

12. September, 11:00 - 13:30

Austernwanderung: Austern auf Sylt

12. September, 12:00 - 15:30

Wattführung im Weltnaturerbe

13. September, 13:00 - 15:00

Austernwanderung: Austern auf Sylt

14. September, 13:45 - 17:15

Wattführung im Weltnaturerbe

15. September, 15:00 - 17:00

Wattführung ins Weltnaturerbe

17. September, 18:00 - 20:00

Dünenwanderung

19. September, 14:00 - 16:30

Wattführung im Weltnaturerbe

20. September, 9:00 - 11:00

Die Seenotretter

20. September, 17:00 - 18:30

Austernwanderung: Austern auf Sylt

21. September, 9:15 - 12:45

Wattführung im Weltnaturerbe

22. September, 10:00 - 12:00

Wind, Wellen und Wale

22. September, 13:30 - 16:00

Wattführung ins Weltnaturerbe

24. September, 11:00 - 13:00

Wattführung im Weltnaturerbe

25. September, 11:30 - 13:30

Dünenwanderung

26. September, 11:00 - 13:30

Austernwanderung: Austern auf Sylt

26. September, 11:45 - 15:15

Wattführung im Weltnaturerbe

27. September, 12:30 - 14:30

Austernwanderung: Austern auf Sylt

28. September, 12:45 - 16:15

Wattführung im Weltnaturerbe

29. September, 14:00 - 16:00

Wattführung ins Weltnaturerbe

1. Oktober, 17:00 - 19:00

Die Seenotretter

2. Oktober, 17:00 - 18:30

Dünenwanderung

3. Oktober, 14:00 - 16:30

Wattführung im Weltnaturerbe

4. Oktober, 8:30 - 10:30

Austernwanderung: Austern auf Sylt

5. Oktober, 8:00 - 11:30

Wattführung im Weltnaturerbe

6. Oktober, 9:00 - 11:00

Wattführung ins Weltnaturerbe

8. Oktober, 10:00 - 12:00

Wattführung im Weltnaturerbe

9. Oktober, 11:00 - 13:00

Dünenwanderung

10. Oktober, 11:00 - 13:30

Austernwanderung: Austern auf Sylt

10. Oktober, 11:15 - 14:45

Wattführung im Weltnaturerbe

11. Oktober, 12:00 - 14:00

Austernwanderung: Austern auf Sylt

12. Oktober, 12:45 - 16:15

Wind, Wellen und Wale

13. Oktober, 13:30 - 16:00

Wattführung im Weltnaturerbe

13. Oktober, 14:00 - 16:00

Wattführung ins Weltnaturerbe

15. Oktober, 16:30 - 18:30

Dünenwanderung

17. Oktober, 14:00 - 16:30

Wattführung im Weltnaturerbe

18. Oktober, 8:30 - 10:30

Austernwanderung: Austern auf Sylt

19. Oktober, 8:00 - 11:30

Die Seenotretter

19. Oktober, 17:00 - 18:30

Wattführung im Weltnaturerbe

20. Oktober, 9:00 - 11:00

Wattführung ins Weltnaturerbe

22. Oktober, 10:00 - 12:00

Wattführung im Weltnaturerbe

23. Oktober, 10:30 - 12:30

Austernwanderung: Austern auf Sylt

24. Oktober, 10:45 - 14:15

Dünenwanderung

24. Oktober, 11:00 - 13:30

Wattführung im Weltnaturerbe

25. Oktober, 11:30 - 13:30

Austernwanderung: Austern auf Sylt

26. Oktober, 11:45 - 15:15

Wattführung im Weltnaturerbe

27. Oktober, 12:30 - 14:30

Wind, Wellen und Wale

27. Oktober, 13:30 - 16:00

Wattführung ins Weltnaturerbe

29. Oktober, 13:30 - 15:30

Wattführung im Weltnaturerbe

30. Oktober, 15:00 - 17:00

Wattführung im Weltnaturerbe

8. November, 10:00 - 12:00

Wattführung im Weltnaturerbe

12. November, 14:00 - 16:00

Wattführung im Weltnaturerbe

22. November, 10:00 - 12:00

Wattführung im Weltnaturerbe

27. November, 13:00 - 15:00

Wattführung im Weltnaturerbe

8. Dezember, 11:00 - 13:00

Wattführung im Weltnaturerbe

11. Dezember, 13:30 - 15:30

Wattführung im Weltnaturerbe

22. Dezember, 10:00 - 12:00

Wattführung im Weltnaturerbe

27. Dezember, 13:00 - 15:00